30 มกราคม 2562 ทช.บุรีรัมย์-ชาวบ้านร่วมเก็บซากศาลพระภูมิ-ขยะ หลังถูกคนมักง่ายลอบทิ้ง

ที่มา: https://www.naewna.com/local/392118

ตัวแทนชาวบ้านบ้านหนองม่วง ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร้องเรียนผ่านสื่อ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีที่มีคนมักง่ายไร้จิตสำนึกนำขยะทั้งเปียก แห้ง เศษกระจก ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษซากศาลพระภูมิเก่าไปทิ้งเกลื่อนอยู่ริมถนนทางหลวงชนบท บร.3020 เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองไทรกับตำบลทรัพย์พระยา และลักลอยนำไปทิ้งในป่าชุมชนโคกสงัดที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์และเก็บหาผักผลไม้ป่าไปบริโภค  สะสมมานานหลายปีจนปัจจุบันมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ  แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลแก้ไข  จนส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ทั้งยังเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและก่อมลพิษ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็จะชะล้างสารพิษจากเศษขยะดังกล่าวลงไปใส่ไร่นาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียง นอกจากนั้นยังดูสกปรกไม่สะอาดตาแก่ผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาด้วย บางครั้งก็มีการแอบเผาขยะที่นำไปทิ้งจนลุกลามไหม้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายไปด้วย จึงอยากร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขด้วยเพราะหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการใดๆ ก็จะมีคนลักลอบนำขยะมาทิ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งกับชาวบ้านในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้ ล่าสุดผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่  และเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าจุดดังกล่าวมีการทิ้งขยะและเศษศาลพระภูมิ ริมทางหลวงชนบท บร.3020 กระจายทั้งสองข้างทาง และลึกเข้าไปในป่าชุมชน (นอกเขตทางหลวง) พบกองขยะที่ถูกนำมาเทกองรวมกันเป็นจำนวนมาก จึงได้ส่งหน่วยประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผอ.บทช.หนองกี่ ทำการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชาวบ้าน เพื่อร่วมกันในการกำจัดขยะดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับชาวบ้านแท่นบัลลังก์, บ้านหนองม่วง, บ้านโคกสะอาด และบ้านโคกสงัด ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง นำรถเครื่องจักรกลหนัก แบ็กโฮ ทำการเก็บขยะ ขุดฝังกลบเป็นที่เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะบนทางหลวง สาย บร.3020 ทั้งนี้ จะได้ติดตามและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งในทางสาธารณะอีกต่อไป หากพบเห็นมีการนำขยะมาทิ้งในเขตทางหลวง ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย พระราชบัญญัติทางหลวง มาตรา 45 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดินทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดินทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง จะมีความผิดตาม มาตรา 72 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ